APOSTIL FOR DUMMIES

apostil for Dummies

Yukarıdaki örnekte “samimiyet” kelimesine karşılık olarak, İngilizce deyim önerilerinde “to break the ice” yani “buzları kırmak” anlamına gelen; samimiyet kurmayı ifade etmek için kullanılan deyimi öneriyor.50 dilden fazla dile sahip olan metin çeviricisini yer dil yönüyle take a look at edin: Otomatik dil tanıyıcıs

read more